Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości


Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obręb Chrząstawa Mała (dz. nr 272/1) 07.12.2011
więcej »»»
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (dz. nr 311/12, 311/13, 311/14) MNU-1 05.12.2011
więcej »»»
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obręb Chrząstawa Mała (dz. nr 272/1) 31.10.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Dobrzykowice (dz. nr 300/4, tereny usług lub produkcji przemysłowej) 26.10.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Nadolice Małe (dz. nr 45/3, tereny działalności produkcyjnej) 26.10.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Nadolice Małe (dz. nr 45/2, tereny działalności produkcyjnej) 26.10.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, obręb Wojnowice (4 działki, zabudowa mieszkaniowa) 26.10.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości gruntowych niezabudowanych , obręb Dobrzykowice (13 działek, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) 26.10.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 413/3 Wojnowice (pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną) 21.10.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Małe (przeznaczenie pod tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów; 2 działki) 20.09.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o niskiej intensywności, zabudowę mieszkaniowo - usługowa lub usługową; 4 działki) 20.09.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 13 działek) 20.09.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o niskiej intensywności, zabudowę mieszkaniowo-usługowa lub usługową; 4 działki) 09.08.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Nadolice Małe (przeznaczenie pod tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów; 2 działki) 09.08.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Trzeci przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Dobrzykowice (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 13 działek) 09.08.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice - dz. nr 300/4 - pod usługi / produkcję przemysłową 14.07.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 413/3 Wojnowice - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 28.06.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 28.06.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 300/4 obręb Dobrzykowice 13.06.2011
więcej »»»
ZAKOŃCZONY - Przetag na sprzedaż działek budowlanych w Dobrzykowicach 25.05.2011
więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności