ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację pozostałych zadań publicznych w 2017 roku 19.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.130.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w zakresie: A - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, B - kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, D- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, E- turystyki i krajoznawstwa, F- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku 19.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.130.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w zakresie: C- wypoczynku dla dzieci i młodzieży   więcej »»»
Nabór 04.01.2017
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»
Ogłoszenia 15.12.2016
otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.   więcej »»»
Konkurs na członków Rady Nadzorczej 06.12.2016
Wójt Gminy Czernica zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia zakładu budżetowego ZGK Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 02.12.2016
o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”.   więcej »»»
Ogłoszenie 21.11.2016
Wyników konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.   więcej »»»
Ogłoszenie 11.10.2016
o zebraniu wiejskim sołectwa Jeszkowice   więcej »»»
Ogłoszenie 07.10.2016
o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Na sportowo z piłką nożn   więcej »»»
Dotacje w trybie art. 19a 27.05.2016
Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego 13.05.2016
w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2016 roku   więcej »»»
Nabór na członków komisji konkursowej 29.04.2016
powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na 2016 rok.   więcej »»»
Informacja 08.04.2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.   więcej »»»
Ogłoszenie 29.01.2016
Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości - kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czernica, a także - terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica.   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 18.01.2016
Wypoczynek kultura fizyczna, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, turystka i krajoznawstwo oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych   więcej »»»
Nabór 08.01.2016
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) na 2016 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 06.11.2015
wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarząadowymi na 2016 rok   więcej »»»
Informacja 03.11.2015
dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roki o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej »»»
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady działalności Pożytku Pulicznego w Czernicy 23.10.2015
w terminie do 6.11.2015 r.   więcej »»»
Ogłoszenie 21.10.2015
o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowanych udostępnieniem kanału technologicznego   więcej »»»
 
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności