ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Konsultacje 01.07.2015
w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”   więcej »»»
Informacja na temat szczepień 30.06.2015
Projekt realizowany jest ze środków budżetu gminy Czernica, zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. ”Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Czernica”.   więcej »»»
Wyniki 26.06.2015
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży"   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 19.06.2015
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok   więcej »»»
Konsultacje projektu uchwały 12.06.2015
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Ogłoszenie 03.06.2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok   więcej »»»
Wyniki 23.04.2015
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: - kultury fizycznej i sportu;- kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji; - edukacji   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 08.04.2015
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz 1118, ze zm.)   więcej »»»
Otwarty konkurs na zadania publiczne w 2015 roku 25.03.2015
w pierwszej kolejności dla organizacji, które nie otrzymały dotacji w 2015 roku   więcej »»»
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania 29.01.2015
Centrum Organizacji Pozarządowych   więcej »»»
Nabór 22.01.2015
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego określonego na 2015 rok w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica...   więcej »»»
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 15.01.2015
na realizację zadań publicznych w 2015 r.   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza 31.12.2014
nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert   więcej »»»
Zmiana zarządzenia 31.12.2014
W sprawie zamiany Zarządzenia nr 0050.132.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych   więcej »»»
Konkurs 17.12.2014
ofert na zadania publiczne w 2015   więcej »»»
Konkurs ofert na zlecenie zadania publicznego pn. "Centrum Organizacji Pozarząowych" 28.11.2014
ogłoszenie +załącznik   więcej »»»
Konsultacje 13.10.2014
Wieloletniego Programu Współpracy   więcej »»»
Konsultacje programu wspołpracy na 2015 rok 23.09.2014
konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.   więcej »»»
Konsultacje społeczne 04.06.2014
w sprawie projekt statutu sołectwa.   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie: 23.01.2014
- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu masowego; -Kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.   więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności