ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  13-06-2019 | 08:03
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2019 | 08:03
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej” Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 19 czerwca  2019 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ UPROSZCZONĄ OFERTĘ PDF

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności