ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  23-05-2019 | 10:00
data ostatniej modyfikacji:  23-05-2019 | 10:00
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „PIŁKA NOŻNA – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE”
Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PIŁKA NOŻNA – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 30 maja  2019 r. do godz. 13:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ OFERTĘ PDF

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności