ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  21-05-2019 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2019 | 14:36
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI ŚWIATA, CZYLI PRZEBOJE POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ LAT 60-TYCH I 70 TYCH ”

Fundacja Cedar Promotion złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PIKNIK SPORTOWY” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl
 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ OFERTE PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności