ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  07-05-2019 | 09:55
data ostatniej modyfikacji:  07-05-2019 | 09:55
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna”
Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym RAZEM ŁATWIEJ Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

FORMULARZ DO POBRANIA

OFERTA DO POBRANIA

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności