ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  23-04-2019 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  23-04-2019 | 13:52
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Czernica, 23.04.2019 r. 


Do Stowarzyszeń zawodowych i twórczych


Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy


Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.) wnoszę o wydanie opinii o Pani Małgorzacie Ligarskiej, jako kandydatce na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy.
Jednocześnie wskazuję 14-dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii, liczony od dnia ukazania się wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na stronie internetowej Gminy Czernica oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czernica. Opinie można składać w formie pisemnej w Sekretariacie UG Czernica, przy ul. Kolejowej 3, lub elektronicznej na adres: czernica@czernica.pl, w terminie do 7 maja br., do godz. 15.00.

Zastępca Wójta Gminy Czernica
/-/ Andrzej Czech
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności