ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Informacja 01.02.2019
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 16.01.2019
na realizację zadania publicznego pn. „wypoczynek zimowy"”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 16.01.2019
na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy - Stronie Śląskie 2019"”   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie: 15.01.2019
A - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,B - kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,C – zdrowia,D- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.   więcej »»»
Wyniki 15.01.2019
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w roku 2019   więcej »»»
Nabór na członków komisji konkursowej 03.01.2019
.   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 20.11.2018
na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki piłki nożnej”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 19.11.2018
na realizację zadania publicznego pn. „WYŚPIEWAM WAM WIĘCEJ – Spotkanie autorskie z Urszulą Dudziak”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 13.11.2018
pn. „Modernizacja boisk w Chrząstawie Małej i Nadolicach Wielkich”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 13.11.2018
„Ujednolicenie elementów stroju dla członków zespołu Gieni Dudki”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 07.11.2018
„Poprawa bazy sportowej LZS Czarni Chrząstawa”   więcej »»»
Konsultacje Rocznego Programu na rok 2019 31.10.2018
..   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 30.10.2018
„Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 31.07.2018
na realizację zadania publicznego pn. „Na sportowo z piłką nożną”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty 13.07.2018
na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy” w Gminie Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty 04.07.2018
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Ratowiczanie śpiewają kolędy"   więcej »»»
Ogłoszenie 07.06.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Cyrkolondia – obóz dla dzieci i młodzieży"   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: 14.05.2018
„RODO a organizacje pozarządowe w Gminie Czernica”.   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: KS KWR KNURY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2018 16.03.2018
.   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 07.02.2018
na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.143.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w zakresie: C-letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności