ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  02-12-2016 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  02-12-2016 | 14:50
data wytworzenia dokumentu:  02-12-2016
autor dokumentu: Marcin Gałandziej


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”.

W dniu 01 grudnia  2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 09 grudnia 2016  do godz. 13:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.

 

FORMULARZ Z UWAGAMI do pobrania

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO do pobrania

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności