ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  07-10-2016 | 12:41
data ostatniej modyfikacji:  07-10-2016 | 12:41
data wytworzenia dokumentu:  07-10-2016
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Na sportowo z piłką nożną

W dniu 05 października  2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pt. „Na sportowo z piłką nożną”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 14 października 2016 r. do godz. 13:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.

 

 UPROSZCZONY FORMULARZ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO DO POBRANIA


FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności