ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  27-05-2016 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  27-05-2016 | 14:43
data wytworzenia dokumentu:  27-05-2016
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

             

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, tj.:
1)    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2)    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji obejmujące.
3)    Wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4)    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
5)    Turystyki i krajoznawstwa.
6)    Wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.

Obowiązuje nowy uproszony wzór oferty.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica   do wykorzystania jest kwota 4 000 zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w PDF

FORMULARZ w DOC


««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności