ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 16.01.2019
na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy - Stronie Śląskie 2019"”   więcej »»»
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie: 15.01.2019
A - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,B - kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,C – zdrowia,D- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.   więcej »»»
Wyniki 15.01.2019
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w roku 2019   więcej »»»
Nabór na członków komisji konkursowej 03.01.2019
.   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 20.11.2018
na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki piłki nożnej”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 19.11.2018
na realizację zadania publicznego pn. „WYŚPIEWAM WAM WIĘCEJ – Spotkanie autorskie z Urszulą Dudziak”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 13.11.2018
pn. „Modernizacja boisk w Chrząstawie Małej i Nadolicach Wielkich”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 13.11.2018
„Ujednolicenie elementów stroju dla członków zespołu Gieni Dudki”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 07.11.2018
„Poprawa bazy sportowej LZS Czarni Chrząstawa”   więcej »»»
Konsultacje Rocznego Programu na rok 2019 31.10.2018
..   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 30.10.2018
„Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 31.07.2018
na realizację zadania publicznego pn. „Na sportowo z piłką nożną”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty 13.07.2018
na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy” w Gminie Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty 04.07.2018
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Ratowiczanie śpiewają kolędy"   więcej »»»
Ogłoszenie 07.06.2018
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Cyrkolondia – obóz dla dzieci i młodzieży"   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: 14.05.2018
„RODO a organizacje pozarządowe w Gminie Czernica”.   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: KS KWR KNURY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2018 16.03.2018
.   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 07.02.2018
na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.143.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w zakresie: C-letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 07.02.2018
na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.143.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w zakresie: A- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, B- kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, C-przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, D- turystyki i krajoznawstwa, E- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego przez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 22.01.2018
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) na 2018 rok.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności