ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie 03.07.2020
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub bezpośredniego zawarcia umowy w trybie art. 22 ustawy o transporcie zbiorowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego   więcej »»»
Ogłoszenie 29.06.2020
możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje 2020 inne niż wszystkie ”   więcej »»»
Ogłoszenia Wójta Gminy Czernica 15.06.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 29.05.2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2020/2021”   więcej »»»
Ogłoszenie 08.05.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 07.05.2020
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Maseczki potrzebne od zaraz” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ochronne maseczki i przyłbice dla każdego mieszkańca” Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Nadolic Wielkich i Gminy Czernica ” Koło Gospodyń Wiejskich „Pięknie i Twórczo” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 16.04.2020
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa” Stowarzyszenie Miłośników Nadolic Małych złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 16.04.2020
możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa” Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 10.04.2020
o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 19.03.2020
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 05.03.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Babskie Wieczory – spotkania integracyjne kobiet z Gminy Czernica” Towarzystwo Przyjaciół Ratowic złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Babskie Wieczory – spotkania integracyjne kobiet z Gminy Czernica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 17.02.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Informacja 14.02.2020
o zadaniu publicznym pn. „Babski wieczór – spotkanie integracyjne kobiet z Gminy Czernica”   więcej »»»
Informacja 14.02.2020
o zadaniu publicznym pn. „Dzień Sołtysa – spotkanie integracyjne sołtysów z Gminy Czernica”   więcej »»»
Ogłoszenie 06.02.2020
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w zakresie: A - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; B - ochrona i promocja zdrowia; C - działania na rzecz osób niepełnosprawnych; D - działania na rzecz integracji społeczności lokalnej; E - propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych; F - podtrzymywanie i upowszechnianie historii, dóbr kultury, sztuki i tradycji.   więcej »»»
Ogłoszenie 06.02.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato z Nordikami – IV Otwarte Zawody Nordic Walking” „NORDIKI” Stowarzyszenie Nordic Walking złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Lato z Nordikami – IV Otwarte Zawody Nordic Walking” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 06.02.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Miesiąc kobiet sołectwa Nadolic Wielkich” Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolicach Wielkich „Pięknie i twórczo” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Miesiąc kobiet sołectwa Nadolic Wielkich” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności