ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  13-11-2018 | 14:16
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2018 | 14:16
data wytworzenia dokumentu:  13-11-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja boisk w Chrząstawie Małej i Nadolicach Wielkich”

Gminne zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja boisk w Chrząstawie Małej i Nadolicach Wielkich” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności