ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  13-07-2018 | 18:37
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2018 | 18:41
autor dokumentu: K.Pindera

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy” w Gminie Czernica

Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy”
w Gminie Czernica  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu
( z podpisem).

 

POBIERZ OFERTĘ
POBIERZ FORMULARZ

 

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności