ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  14-05-2018 | 11:45
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2018 | 11:45
data wytworzenia dokumentu:  14-05-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

W dniu 09 maja  2018 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez  Towarzystwo Miłośników Chrząstawy   na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica pt. „RODO a organizacje pozarządowe w Gminie Czernica” .
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej  www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 

Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 18  maja br.  do godz. 15:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy  - pok. nr 1.
 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności