ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie 29.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „X Samorządowe Dni Sportu ” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „X Samorządowe Dni Sportu” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 28.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 22.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek podczas ferii zimowych dla dzieci z Gminy Czernica” Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” Wrocław złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek podczas ferii zimowych dla dzieci z Gminy Czernica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór 22.01.2020
na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) na 2020 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 20.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy dla dzieci – ferie zimowe 2020” Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy dla dzieci – ferie zimowe 2020” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 15.01.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zimowisko krajoznawczo – rekreacyjne dla 46 uczestników w Zakopanem.”   więcej »»»
Ogłoszenie 03.01.2020
Wójt Gminy Czernica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego   więcej »»»
Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica 02.01.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 28.11.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej gmina Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 20.11.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie Nadolice Małe, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 20.11.2019
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 13.11.2019
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nordic Walking – spacery na świeżym powietrzu z kijkami”   więcej »»»
Ogłoszenie 07.11.2019
ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Trenażer TACX Flux S Smart T2900S” ALKS STAL Grudziądz złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Trenażer TACX Flux S Smart T2900S” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 07.11.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 30.10.2019
dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubów oraz rekultywacja boisk” Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubów oraz rekultywacja boisk” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 29.10.2019
dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   więcej »»»
Ogłoszenie 28.10.2019
Wójt Gminy Czernica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Czernica do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica (…)na rok 2020”.   więcej »»»
Ogłoszenie 01.10.2019
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubu Piast Nadolice oraz zagospodarowanie boiska   więcej »»»
Ogłoszenie 23.09.2019
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Łany, gmina Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 17.09.2019
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Gajowej, gmina Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności