ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica 02.12.2020
(...) na rok 2021   więcej »»»
Konsultacje programu na 2021 rok 13.11.2020
Wójt Gminy Czernica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Czernica do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica (…)na rok 2021”.   więcej »»»
Ogłoszenie 21.08.2020
wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.   więcej »»»
Nabór na członków komisji konkursowej 18.08.2020
WÓJT GMINY CZERNICA OGŁASZA NABÓR na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.   więcej »»»
Ogłoszenia 17.08.2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2020/2021”   więcej »»»
Ogłoszenie 11.08.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowo i rekreacyjnie rowerkiem wodnym po zalewie”   więcej »»»
Ogłoszenie 23.07.2020
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 07.07.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Wakacje z piłką nożną”   więcej »»»
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA 03.07.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 03.07.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Obóz Judo 2020”   więcej »»»
Ogłoszenie 03.07.2020
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub bezpośredniego zawarcia umowy w trybie art. 22 ustawy o transporcie zbiorowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego   więcej »»»
Ogłoszenie 29.06.2020
możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje 2020 inne niż wszystkie ”   więcej »»»
Ogłoszenia Wójta Gminy Czernica 15.06.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 29.05.2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2020/2021”   więcej »»»
Ogłoszenie 08.05.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 07.05.2020
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Maseczki potrzebne od zaraz” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ochronne maseczki i przyłbice dla każdego mieszkańca” Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Nadolic Wielkich i Gminy Czernica ” Koło Gospodyń Wiejskich „Pięknie i Twórczo” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 16.04.2020
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa” Stowarzyszenie Miłośników Nadolic Małych złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności