ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  11-08-2020 | 09:41
data ostatniej modyfikacji:  07-09-2020 | 13:43
autor dokumentu: Beata Perner

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowo i rekreacyjnie rowerkiem wodnym po zalewie” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 18 sierpnia  2020 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ FORMULARZ WORD

POBIERZ OFERTĘ PDF

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności