ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  07-07-2020 | 10:09
data ostatniej modyfikacji:  07-07-2020 | 10:09
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Wakacje z piłką nożną

Ludowy Klub Sportowy SKRA WOJNOWICE  złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 lipca  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).

FORMULARZ OFERTY

OGŁOSZENIE

UPROSZCZONA OFERTA ZADANIA

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności