ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  03-07-2020 | 22:21
data ostatniej modyfikacji:  03-07-2020 | 22:21
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Obóz Judo 2020

Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” Wrocław złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 10 lipca  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).

FORMULARZ OFERTY

OGŁOSZENIE

UPROSZCZONA OFERTA ZADANIA

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności