ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  29-06-2020 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  29-06-2020 | 13:51
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje 2020 inne niż wszystkie ”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym RAZEM ŁATWIEJ złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 6 lipca  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).

FORMULARZ DOC

OFERTA PDF

OGŁOSZENIE PDF

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności