ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  17-04-2020 | 15:28
data ostatniej modyfikacji:  17-04-2020 | 15:28
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Nadolic Wielkich i Gminy Czernica ” Koło Gospodyń Wiejskich „Pięknie i Twórczo” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ OFERTE PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności