ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  16-04-2020 | 22:57
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2020 | 22:57
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa” Stowarzyszenie Miłośników Nadolic Małych złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl  
 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 kwietnia  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności