ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie naboru na członków komisji 14.01.2022
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na 2022 rok.   więcej »»»
Ogłoszenie 09.12.2021
o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa działki nr 330/2 w Dobrzykowicach   więcej »»»
„Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 06.12.2021
.   więcej »»»
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 03.12.2021
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
Konsultacje społeczne 29.11.2021
dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) - Etap III   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta tuż, tuż – tworzymy ozdoby świąteczne ” 09.11.2021
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych PRZYSTANEK NADZIEI złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 16 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo .... 08.11.2021
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo podczas zajęć ” UKS Judo MOKUSO złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 15 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie 05.11.2021
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dbam o zdrowie – ratuje życie ” 28.10.2021
PCK Oddział we Wrocławiu złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 4 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie 23.09.2021
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (teren zabudowy usługowej/ obiektów produkcyjnych)   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania z historią” 16.09.2021
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 września 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica 01.09.2021
.   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy – Stronie Śląskie 2021” 13.08.2021
Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 sierpnia 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato na przystani wodnej” 22.07.2021
Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 lipca 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie 14.07.2021
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”   więcej »»»
Ogłoszenie 14.07.2021
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich” Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” WROCŁAW złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 08.07.2021
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sensoryczne usprawnianie”   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczk 27.05.2021
Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 czerwca 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dbam o zdrowie – ratuje życie” 14.05.2021
Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 maja 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).   więcej »»»
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA 30.03.2021
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe i Nadolice Wielkie, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności