ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  01-09-2021 | 15:45
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2021 | 15:45
data wytworzenia dokumentu:  01-09-2021
autor dokumentu: Sylwia Stańkowska

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica,
uchwalonego uchwałą Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r. ze zmianami uchwalonymi uchwałą Nr XVIII/185/2020 z dnia 9 września 2020 r.,
w zakresie obrębów geodezyjnych Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka tutaj
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności