ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  14-07-2021 | 21:06
data ostatniej modyfikacji:  14-07-2021 | 21:07
autor dokumentu: K.Pindera

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

 

Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” WROCŁAW  złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 21 lipca  2021 r.  w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

PLIKI DO POBRANIA ZIP

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności