ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  14-07-2021 | 18:22
data ostatniej modyfikacji:  14-07-2021 | 18:22
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”
Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” WROCŁAW  złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl  
Uwagi do oferty można zgłaszać do 21 lipca  2021 r.  w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTE

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności