ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  08-07-2021 | 07:54
data ostatniej modyfikacji:  08-07-2021 | 07:54
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 

Ogłoszenie o uwag do oferty możliwości zgłaszania na realizację zadania publicznego pn.

Sensoryczne usprawnianie

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 15 lipca  2021 r.  w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).


FORMULARZ DOC

OFERTA PDF

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności