ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  13-11-2019 | 15:51
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2019 | 15:54
autor dokumentu: K.Pindera

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nordic Walking – spacery na świeżym powietrzu z kijkami”

Stowarzyszenie Nordic Walking „NORDIKI” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Nordic Walking – spacery na świeżym powietrzu z kijkami” w trybie art. 19a ustawy       z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 listopada  2019 r. do godz. 13:00
w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności