ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  30-10-2019 | 13:49
data ostatniej modyfikacji:  30-10-2019 | 15:03
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubów oraz rekultywacja boisk” Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubów oraz rekultywacja boisk” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 6 listopada  2019 r. do godz. 14:00
 
w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ UPROSZCZONĄ OFERTĘ PDF

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności