ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

data publikacji:  01-10-2019 | 23:09
data ostatniej modyfikacji:  02-10-2019 | 11:50
autor dokumentu: K.Pindera

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubu Piast Nadolice  oraz zagospodarowanie boiska


Gminne Zrzeszenie LZS złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubu Piast Nadolice oraz zagospodarowanie boiska” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 


Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 października  2019 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 


1. OFERTA PDF

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności