ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie 21.08.2020
wyników konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.   więcej »»»
Nabór na członków komisji konkursowej 18.08.2020
WÓJT GMINY CZERNICA OGŁASZA NABÓR na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.   więcej »»»
Ogłoszenia 17.08.2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2020/2021”   więcej »»»
Ogłoszenie 11.08.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowo i rekreacyjnie rowerkiem wodnym po zalewie”   więcej »»»
Ogłoszenie 23.07.2020
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 07.07.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Wakacje z piłką nożną”   więcej »»»
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA 03.07.2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica.   więcej »»»
Ogłoszenie 03.07.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Obóz Judo 2020”   więcej »»»
Ogłoszenie 03.07.2020
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub bezpośredniego zawarcia umowy w trybie art. 22 ustawy o transporcie zbiorowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego   więcej »»»
Ogłoszenie 29.06.2020
możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje 2020 inne niż wszystkie ”   więcej »»»
Ogłoszenia Wójta Gminy Czernica 15.06.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 29.05.2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2020/2021”   więcej »»»
Ogłoszenie 08.05.2020
o kolejnym wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 07.05.2020
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Maseczki potrzebne od zaraz” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ochronne maseczki i przyłbice dla każdego mieszkańca” Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 17.04.2020
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Nadolic Wielkich i Gminy Czernica ” Koło Gospodyń Wiejskich „Pięknie i Twórczo” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 16.04.2020
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa” Stowarzyszenie Miłośników Nadolic Małych złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 16.04.2020
możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa” Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).   więcej »»»
Ogłoszenie 10.04.2020
o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności