Sprzedaż nieruchomości 2010

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  05-05-2010 | 12:06
data ostatniej modyfikacji:  05-05-2010 | 12:20
data wytworzenia dokumentu:  04-05-2010
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) 05.05.2010

Czernica, dnia 4 maja 2010r.

L.dz.0621/ 23/2010

 

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

 

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 354/155 o pow. 1327 m2 - cena wywoławcza – 135 885 zł netto - wadium 14 000 zł

2) działka nr 354/162 o pow. 1125 m2 - cena wywoławcza – 117 530 zł netto - wadium 12 000 zł

3) działka nr 354/186 o pow. 1124 m2 - cena wywoławcza – 117 424 zł netto - wadium 12 000 zł

4) działka nr 354/189 o pow. 1249 m2 - cena wywoławcza – 130 483 zł netto - wadium 13 100 zł

5) działka nr 354/141 o pow. 1142 m2 – cena wywoławcza – 112 100 zł netto - wadium 11 300 zł

6) działka nr 354/142 o pow. 1018 m2 – cena wywoławcza - 102 034 zł netto – wadium 10 300 zł

7) działka nr 354/143 o pow. 1153 m2 – cena wywoławcza – 113 178 zł netto – wadium 11 400 zł

8) działka nr 354/144 o pow. 999 m2 – cena wywoławcza – 100 130 zł netto – wadium 10 100 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim.

Istnieje możliwość wykonania przyłącza do nowej gminnej sieci wodociągowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2010r o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 7 czerwca 2010r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

  • podatek VAT – 22%

  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 
Zalaczniki:
mapa.pdf
zdjecia-lotnicze.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności