Zamówienia publiczne 2010

Archiwum zamówień publicznych


Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pod nazwą: Remont i modernizacja dróg gminnych w 2010r w Gminie Czernica 13.12.2010
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pod nazwą: Remont i modernizacja dróg gminnych w 2010r w Gminie Czernica 25.11.2010
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica 02.11.2010
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czernica do placówek szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 13.10.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont drogi ulicy Głównej w miejscowości Krzyków km 0+000-0+380 22.09.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2010/2011 22.09.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 200 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie -Chrząstawa Mała z dopłatą do oprocentowania kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 17.09.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica 01.09.2010
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa elementów do wykonania ogrodzenia oraz dostawa wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Chrząstawa Wielka w podziale na 3 zadania 26.08.2010
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Remont dróg gminnych na terenie gminy Czernica 25.08.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa cateringu w ramach projektu -Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica- współfinansowanego przez Unię Europejską 12.08.2010
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Poprzecznej na działkach nr 409/3, 69/2, 408/1, 71/1, 71/2, 394, 293/2 w Wojnowicach, gmina Czernica 03.08.2010
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Remont drogi ul. Brzozowej w Chrząstawie Wielkiej, gmina Czernica 03.08.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica 29.06.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica 10.06.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont dachu w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Czernicy przy ulicy Wrocławskiej 78 09.06.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Przebudowa i adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta 9, etap II 28.05.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont łącznika ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Czernica km 0+000 - 0+095 19.05.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont łącznika ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Czernica km 0+000 - 0+095 29.04.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chrząstawie w ramach PROW 2007-2013 22.04.2010
wyniki postępowania | więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności