UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2003 - 2006 r.

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Nr XXIV/268/2005
w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   więcej »»»
Nr XXIV/267/2005
w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica   więcej »»»
Nr XXIV/266/2005
w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   więcej »»»
Nr XXIV/265/2005
w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Chrząstawa Mała   więcej »»»
Nr XXIV/264/2005
w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w północnej części wsi Gajków, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 455   więcej »»»
Nr XXIV/263/2005
w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Krzyków   więcej »»»
Nr XXIV/262/2005
w spr.zmiany budżetu gminy Czernica na 2005 rok   więcej »»»
Nr XXIII/261/2005
w spr. zmian w budżecie gminy Czernica na 2005 rok   więcej »»»
Nr XXIII/260/2005
w spr.zmiany uchwały nr XXI/242/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy Czernica na 2005 rok   więcej »»»
Nr XXIII/259/2005
w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za 2004 rok   więcej »»»
Nr XXIII/258/2005
w spr. zaopiniowania propozycji planu obszaru i granic aglomeracji gminy Czernica   więcej »»»
Nr XXIII/257/05
w spr. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernica   więcej »»»
Nr XXI/256/2005
w spr. zmiany uchwały nr XIX/237/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 25.11.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Spółdzielczego w Oławie   więcej »»»
Nr XXI/255/2005
w spr. wysokości diet radnych   więcej »»»
Nr XXI/254/2005
w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy   więcej »»»
Nr XXI/253/2005
w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia na rok 2005   więcej »»»
Nr XXI/252/2005
w spr. zmiany uchwałay Nr XV/196/2004 Rady Gminy czernica z dnia 18 czerwca 2004 r. w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę czernica   więcej »»»
Nr XXI/251/2005
w spr. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego   więcej »»»
Nr XXI/250/2005
w spr. przyjęcia Programu Współpracy na rok 2005 Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy.   więcej »»»
Nr XXI/249/2005
w spr. ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności