UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2003 - 2006 r.

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

nr XXXI/311/2006
opis   więcej »»»
nr XXXI/310/2006
opis   więcej »»»
nr XXX/309/2005
opis   więcej »»»
nr XXX/308/2005
opis   więcej »»»
nr XXX/307/2005
opis   więcej »»»
nr XXX/306/2005
opis   więcej »»»
nr XXX/305/2005
opis   więcej »»»
nr XXX/304/2005
opis   więcej »»»
XXX/303/2005
opis   więcej »»»
Nr XXIV/279/2005
w spr. likwidacji drogi wewnętrznej   więcej »»»
Nr XXIV/278/2005
w spr. ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyków   więcej »»»
Nr XXIV/277/2005
w spr. ustalenia nazw ulic we wsi Czernica   więcej »»»
Nr XXIV/276/2005
w spr. ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Kamieniec Wrocławski, Jeszkowice   więcej »»»
Nr XXIV/275/2005
w spr. zmiany uchwały dot. ustalenia nazw ulic we wsi Chrząstawa Mała   więcej »»»
Nr XXIV/274/2005
w spr. zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych, w celu obliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Czernica   więcej »»»
Nr XXIV/273/2005
w spr. ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernica   więcej »»»
Nr XXIV/272/2005
w spr. zmiany uchwały w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica   więcej »»»
Nr XXIV/271/2005
w spr. rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratowicach    więcej »»»
Nr XXIV/270/2005
w spr. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy   więcej »»»
nr XXIV/269/2005
w spr. określenia zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób potrzebujących z Gminy Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności