UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2003 - 2006 r.

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała XXXVII/362/2006 06.01.2009
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie (część północna)   więcej »»»
uchwała XXXVIII/361/2006 06.01.2009
w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie (część południowa)   więcej »»»
Uchwała XXXVIII/353/2006 06.01.2009
w spr. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część południowa)   więcej »»»
uchwała Nr XXXVIII/357/2006 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagosp... 26.08.2008
Kamieniec Wrocławski - częśc południowa   więcej »»»
nr III/11/2006
w spr. zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu   więcej »»»
nr II/10/2006
w spr. zmiany uchwały Rady Gminy czernica z dnia 26 października 2006 roku Nr XXXVIII/370/2006 w sprawie określenia na rok 2007 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy czernica oraz wprowadzenia zwolnień ...   więcej »»»
nr II/9/2006
w spr. zmiany budżetu gminy czernica na 2006 rok   więcej »»»
nr II/8/2006
w spr. powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego   więcej »»»
nr II/7/2006
w spr. powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego   więcej »»»
nr II/6/2006
w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego   więcej »»»
nr II/5/2006
w spr. powołania Komisji Rewizyjnej Rady   więcej »»»
nr I/4/2006
w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica   więcej »»»
nr I/3/2006
w spr. przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego   więcej »»»
nr I/2/2006
w spr. wyboru Przewodniczącego rady Gminy Czernica   więcej »»»
nr I/1/2006
wspr. przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Czernica   więcej »»»
nr XXXVIII/372/2006
w spr. zatwierdzenia opłat za pobieranie wody z wodociągu gminnego i opłaty abonamentowej za wodomierz oraz za odprowadzenie ścieków   więcej »»»
nr XXXVIII/371/2006
w sprawie zarządzenia w roku 2007 poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego i rolnego...   więcej »»»
nr XXXVIII/370/2006
uchwała w sprawie określenia na rok 2007 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku   więcej »»»
XXXVIII/369/2006
w sprawie określenia na rok 2007 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej.....   więcej »»»
nr XXXVII/366/2006
uchwała w sprawie przedmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czernica stanowiących pomoc de minimis    więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności