Ewidencja ludności

STANOWISKA PRACY URZĘDU GMINY CZERNICA

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik USC
- Wójt Włodzimierz Chlebosz
Zastępca kierownika USC
-  Karolina Klimowicz, Magdalena Zaczek

- Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Wiesława Nataluk

- Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Magdalena Zaczek

Parter, pok. nr 6

Tel. (071) 3180177, (071) 3180123 wew. 28,
tel. bezpośredni (071) 381 39 28

Do zadań ds.  ewidencji ludności i dowodów osobistych należy:

1) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych
2) wysyłanie zawiadomień o utracie terminu ważności dowodów osobistych
3) dokonywanie zameldowania na okres stały, czasowy, przemeldowania oraz wymeldowania
4) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu
5) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach wymeldowania,
6) udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, wnioskowanie o nadanie nr ewidencyjnego PESEL
7) aktualizowanie bazy wyborców i wydawanie decyzji dla osób dopisanych do rejestru wyborców
8) wprowadzanie do systemu danych osobowych i miejsca pobytu mieszkańców gminy Czernica
9) rejestracja noworodków, małżeństw i zgonów


 

 

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności