DANE TELEADRESOWE

Urząd Gminy

 

Dane teleadresowe

 

Rada Gminy, Wójt Gminy, Urząd Gminy

 

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 

telefon / faks: 
strona internetowa: 
adres internetowy: 

konto podstawowe gminy:

 

konto bankowe do wpłat podatków i opłat lokalnych:
 

konto bankowowe dla  wpłaty wadium  

i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

 

NIP Urzędu Gminy Czernica: 
NIP Gminy Czernica:
 

Skrytka ePUAP

 
71 7265700
 http://www.czernica.pl
 czernica[at]czernica.pl

Santander Bank Polska S.A.
Nr 89 1090 2398 0000 0001 4728 8988

Santander Bank Polska S.A.
Nr 62 1090 2398 0000 0001 4728 8989

Santander Bank Polska S.A.
Nr 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997

896-13-14-672
912-11-01-093

/m8rx5cp625/skrytka

 

Na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono całodobowo telefon nr: 605 622 266

Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

24 1090 2398 0000 0001 4728 8994

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Czernica

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:15              
7:30 - 15:15
8:00 - 17:00
7:30 - 15:15
7:30 - 15:15

 

 

 

Centrala telefoniczna

telefon i faks

71 7265700

 

 

 

Bezpośrednie numery telefonów

 

telefon       
  email
Sekretariat  71 7265700 czernica[at]czernica.pl
Kancelaria ogólna  502 735 430 bok[at]czernica.pl
     
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
telefon      
  email
Sekretarz Gminy 501 184 901 sekretarz[at]czernica.pl
Zastęca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 502 735 367 k.klimowicz[at]czernica.pl

sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej
USC, sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej

502 735 347
502 735 357

w.woroniecka[at]czernica.pl
m.zaczek[at]czernica.pl
m.sypniewska[at]czernica.pl

oświata 609 275 544
510 023 989
m.kozakiewicz[at]czernica.pl
a.fiskies[at]czernica.pl

obsługa Rady Gminy Czernica,

 

kadry

603 402 385

 

510 023 917

biurorady[at]czernica.pl
i.janus[at]czernica.pl

a.strugala[at]czernica.pl

     

ochrona środowiska,  rolnictwo
 

603 284 455
 
m.dabrowska[at]czernica.pl
p.krajewska[at]czernica.pl

OC, współpraca ze stowarzyszeniami,

605 622 266 obrona[at]czernica.pl

promocja i komunikacja społeczna
redakcja BIP
promocja i komunikacja społeczna

880 670 617

m.galandziej[at]czernica.pl
bip[at]czernica.pl
informatyk 502 735 394  informatyk[at]czernica.pl
Koordynator ds. dostępności architektonicznej,
cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej
 
605 622 266

koordynator.ds.dostepnosci[at]czernica.pl

 
 Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
telefon      
  email
Kierownik referatu 502 735 457 e.dobrowolska-radominska[at]czernica.pl
Zastępca Kierownika referatu 601 816 683 r.makiela[at]czernica.pl
decyzje o warunkach zabudowy,
opiniowanie wstępnego projektu podziału
 
693 830 301
 
l.krent[at]czernica.pl
 

numeracja i nazwy ulic
decyzje podziałowe,

501 184 801
502 735 276
k.jakubiak[at]czernica.pl
m.kus[at]czernica.pl
Planowanie przestrzenne, wypisy i wyrysy, zaświadczenia ze studium, MPZP, rewitalizacji 501 184 913 s.stankowska[at]czernica.pl

drogi
 

 

509 574 927
502 735 453

 b.kaczka-folaron[at]czernica.pl
a.zawisza[at]czernica.pl
w.ciszewska[at]czernica.pl
a.dorociak[at]czernica.pl

budowa i remonty gminnych obiektów budowlanych

 

502 735 265
502 735 517
502 735 290
 


a.rogoza[at]czernica.pl
e.poliszuk[at]czernica.pl
k.winnicka[at]czernica.pl
inwestycje liniowe i prawo wodne

 

607 686 441
502 735 302


j.sisler[at]czernica.pl
a.regner-mikluszka[at]czernica.pl
 
Referat Finansowy
 
telefon     
  email
Skarbnik Gminy 502 735 410 skarbnik[at]czernica.pl
Główny Księgowy Urzędu 502 735 325 a.swirsz[at]czernica.pl
płace 509 575 067 a.szargut[at]czernica.pl
rozliczenia budżetowe

502 735 425
510 023 895

a.denkiewicz[at]czernica.pl
b.wachowska[at]czernica.pl

księgowość budżetowa gminy
 

501 184 916
 

a.krzywon[at]czernica.pl
 

 

Oddział Podatków i Opłat Lokalnych

 

   
Kierownik Oddziału 509 575 068 a.nyklasz[at]czernica.pl
księgowość podatkowa 502 735 467 m.wojnarowska[at]czernica.pl

podatki - składanie deklaracji, zmiany - osoby fizyczne

509 575 069
502 735 466

 

a.iwan[at]czernica.pl
a.czapran[at]czernica.pl

podatki - składanie deklaracji, zmiany - osoby prawne
środki transportowe i akcyza

511 159 620

789 059 018


j.fesser-tatarowicz[at]
czernica.pl
m.olejarnik-kowalska[at]czernica.pl

 

Referat Mienia i Transportu Publicznego 

 

referat znajduje się w Dobrzykowicah przy ulicy Szkolnej 1 - w starym budynku szkoły podstawowej

 

                                                                                                        telefon                    email  

                                                                         

Kierownik referatu                                                                  502 735 269         i.czupta[at]czernica.pl

 

transport publiczny                                                                       501 184 876        s.curylo[at]czernica.pl

 

zamówienia publiczne                                                          502 735 268   k.zawadka[at]czernica.pl
                                                                                                                                        m.kaluza[at]czernica.pl

                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

pozyskiwanie środkow zewnętrznych                                  502 735 495          t.jankowski[at]czernica.pl

 

zasób komunalny                                                                 501 184 940          k.zybala[at]czernica.pl

                                                                                                        502 735 539         k.wojcik[at]czernica.pl
 

 

audytor wewnętrzny                                                                    502 735 493         k.paliwoda[at]czernica.pl

 

 

Połączenie na centralę (71 72 65 700) z możliwościa przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń stacjonarnych.

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności