DANE TELEADRESOWE

Urząd Gminy

 

Dane teleadresowe

 

Rada Gminy, Wójt Gminy, Urząd Gminy

 

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 

 


 

telefon / faks: 
 strona internetowa: 
adres internetowy: 

konto podstawowe gminy:

 

konto bankowe do wpłat podatków i opłat lokalnych:
 

konto bankowowe
dla  wpłaty wadium  
i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 


  

NIP Urzędu Gminy Czernica: 
 NIP Gminy Czernica:
 

Skrytka ePUAP

71 7265700
 
http://www.czernica.pl
 
czernica@czernica.pl

Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2000 6752 5000 0002
 

Getin Noble Bank S.A.  Nr 23 1560 0013 2000 6752 5000 0003


Getin Noble Bank S.A. Nr 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009
 
896-13-14-672
912-11-01-093

/m8rx5cp625/skrytka

Numer konta przeznaczony na opłaty za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 12 1560 0013 2000 6752 5000 0007

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Czernica 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7:30 - 15:00              
7:30 - 15:00
8:00 - 18:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00

 

 

 

Centrala telefoniczna

telefon i faks

71 7265700

 

 

Bezpośrednie numery telefonów

 

telefon       
  email
Sekretariat 71 7265700 czernica@czernica.pl
Kancelaria ogólna 502 735 430 bok@czernica.pl
     
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
telefon      
  email
Sekretarz Gminy 501 184 901 sekretarz@czernica.pl

USC,
sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej
USC, sprawy meldunkowe, ew. działalności gospodarczej

502 735 367
502 735 347
502 735 357
k.klimowicz@czernica.pl
w.woroniecka@czernica.pl
m.zaczek@czernica.pl
oświata 609 275 544 m.kozakiewicz@czernica.pl
sprawy organizacyjnej i kadry 603 402 385 m.jaslowska@czernica.pl
obsługa Rady Gminy Czernica 603 402 385 biurorady@czernica.pl

ochrona środowiska,  rolnictwo
 

603 284 455
 
m.dabrowska@czernica.pl
p.krajewska@czernica.pl
OC, współpraca ze stowarzyszeniami 605 622 266 obrona@czernica.pl
promocja i komunikacja społeczna 602 716 540 j.wach@czernica.pl
promocja i komunikacja społeczna
redakcja BIP
502 735 374 m.galandziej@czernica.pl
bip@czernica.pl
informatyk 502 735 394  informatyk@czernica.pl
 
 Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
telefon      
  email
Kierownik referatu 502 735 457  e.dobrowolska-radominska@czernica.pl
Zastępca Kierownika referatu 501 184 801 m.trebacz@czernica.pl
decyzje o warunkach zabudowy,
opiniowanie wstępnego projektu podziału
 

693 830 301
 

l.krent@czernica.pl

 
decyzje podziałowe, numeracja i nazwy ulic 502 735 276 k.wojcik@czernica.pl
wypisy i wyrysy z planów miejscowych 501 184 913 s.stankowska@czernica.pl

drogi
 

601 816 683
502 735 453

r.makiela@czernica.pl
b.kaczka-folaron@czernica.pl

budowa i remonty gminnych obiektów budowlanych 502 735 265
502 735 517
a.rogoza@czernica.pl
e.poliszuk@czernica.pl
inwestycje liniowe i prawo wodne 607 686 441
502 735 302
j.sisler@czernica.pl
b.gruszecka@czernica.pl
 
Referat Finansowy
 
telefon     
  email
Skarbnik Gminy 502 735 410 skarbnik@czernica.pl
Główny Księgowy Urzędu 502 735 325 a.swirsz@czernica.pl
płace 502 735 325 a.szargut@czernica.pl
rozliczenia budżetowe 502 735 425

a.denkiewicz@czernica.pl
s.zmyslona@czernica.pl
m.podstawek@czernica.pl

księgowość budżetowa gminy
księgowość VAT i majątek gminy

501 184 916

 

a.krzywon@czernica.pl
a.wysoczanska-gorska@
czernica.pl
Oddział Podatków i Opłat Lokalnych    
Kierownik Oddziału 502 735 467 a.nyklasz@czernica.pl
księgowość podatkowa 502 735 467 m.wojnarowska@czernica.pl

podatki - składanie deklaracji, zmiany - osoby fizyczne

502 735 466
511 159 620

a.iwan@czernica.pl
 
podatki - składanie deklaracji, zmiany - osoby prawne
środki transportowe i akcyza
502 735 466 j.fesser-tatarowicz@
czernica.pl

 

 

Referat Mienia i Transportu Publicznego 

                                                                                                                                         telefon                    email  

                                                                         

Kierownik referatu                                                                                               502 735 493         k.paliwoda@czernica.pl

 

transport publiczny                                                                                                    501 184 876       s.curylo@czernica.pl

 

zamówienia publiczne                                                                                       502 735 268      e.zembska@czernica.pl

                                                                                                                                                                     m.krawcow@czernica.pl

 

zasób komunalny                                                                                               502 735 269         i.czupta@czernica.pl

 

                                                                                                                                      502 735 539      m.kaluza@czernica.pl

 

pozyskiwanie środkow zewnętrznych                                                               502 735 495      a.fiskies@czernica.pl

                                                                                                                                                                      t.jankowski@czernica.pl

 

 

 

Połączenie na centralę (71 72 65 700) z możliwościa przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń stacjonarnych.

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.

 

 

 

 

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności