UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2007 - 2010

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała Nr XXV/171/2009 z 22 kwietnia 2009 r.

w spr. udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy malowaniu wnętrza kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Gajkowie   więcej »»»

Uchwała Nr XXV/170/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w spr. udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy remoncie dachu kościoła p.w. NNMP w Dobrzykowicach   więcej »»»

Uchwała Nr XXV/169/2009 z 22 kwietnia 2009r.

w spr. rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach środkow finansowych przeznaczonych w 2009 roku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXV/168/2009 RADY GMINY CZERNICA z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” oraz przyjęcia jego Statutu    więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXIII 148 2009

więcej   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV 161 2009

więcej   więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXIII 143 2009

więcej   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII 141 2009

   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII 142 2009

więcej   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII 139 2009

więcej   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIII 144 2009

więcej   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV 159 2009

więcej   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/134/2008 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII/133/2008 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Czernica za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czernica   więcej »»»

U C H W A Ł A NR XXII 131 2008 RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2008 rok   więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXII 137 2008 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków   więcej »»»

U C H W A Ł A XXI 122 2008 RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 27 LISTOPADA 2008 r.

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2008 rok   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII 132 2008 RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 ROKU

w sprawie: budżetu gminy Czernica na 2009 rok   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXII / 135 /2008 Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/128/2008

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   więcej »»»

U C H W A Ł A XXII/136/2008

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2009.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXI/129/2008

w sprawie zmiany uchwały Nr X/55/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 21 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.    więcej »»»

UCHWAŁA NR XXI/127/2008

w sprawie zatwierdzenia opłat za pobieranie wody z wodociągu gminnego i opłaty abonamentowej oraz za odprowadzanie ścieków   więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXI/130/2008

w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie   więcej »»»

Uchwała Nr XXI/126/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zarządzenia w roku 2009 poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz oplaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica....   więcej »»»

 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności