UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2007 - 2010

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwala nr XXXI/260/2009

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chrząstawa Mała...   więcej »»»

Uchwala nr XXXI/261/2009

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice...   więcej »»»

Uchwala nr XXXI/262/2009

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Wielkie...   więcej »»»

Uchwala nr XXXI/263/2009

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Krzyków...   więcej »»»

Uchwala XXXI 264 2009

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice...   więcej »»»

Uchwla nr XXXI/265/2009

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice...   więcej »»»

Uchwała nr XXXI/266/2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Ratowice uchwalonego uchwałą...   więcej »»»

Uchwala nr XXX/226/2009

w sprawie ustalenia nazw ulicy we wsi Dobrzykowice   więcej »»»

Uchwała numer XXX/226/2009

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/139/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postepowania z tymi zwiezrzetami na terenie Gminy Czernica   więcej »»»

Uchwała nr XXX/225/2009

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica nr XXVII/201/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy   więcej »»»

Uchwała nr XXX/224/2009

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchommości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   więcej »»»

U C H W A Ł A NR XXX/216/2009

W sprawie zarządzenia w roku 2010 poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXX/215/2009

W sprawie określenia na rok 2010 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku    więcej »»»

UCHWAŁA NR XXX / 214 / 2009

w sprawie określenia na rok 2010 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku a także określenia zasad usta- lania i poboru oraz te   więcej »»»

U C H W A Ł A XXIX/207/2009 RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2009

dot. zmiany budżetu gminy Czernica na 2009 rok.   więcej »»»

Uchwała Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 14 październik 2009r.

Uchwała Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 14 październik 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica, gmina Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXIX/210/2009 RADY GMINY CZERNICA z dnia 14 października 2009r.

w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Wielka, Czernica i Dobrzykowice    więcej »»»

U C H W A Ł A XXVIII/204/2009 RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 28 SIERPNIA 2009

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2009 rok   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVIII/205/2009 RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała, część południowa    więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXVIII /206/2009 RADY GMINY CZERNICA z dnia 28 sierpnia 2009r.

w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVIII/205/2009 z 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała, część południowa    więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXVII/199/2009 z dnia 30 lipca 2009r roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica    więcej »»»

Uchwała Nr XXVII/200/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica    więcej »»»

UCHWAŁA NR XXVII/198/2009 Z DNIA 30 LIPCA 2009 R.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie (część północna), gmina Czernica   więcej »»»

Uchwała Nr XXVII/197/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice (część południowa), gmina Czernica    więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności