UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2007 - 2010

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

UCHWAŁA NR XXXVI/304/2010

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/296/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót gazyfikacyjnych, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń gazyfikacyjnych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXVI/301/2010

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, w tym z urzędu, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czernica i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg   więcej »»»

U C H W A Ł A XXXIV/284/2010

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2010 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/291/2010

RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/290/2010

RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czernica oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2010

RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/288/2010

RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyków   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/287/2010

Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czernica nr XX/259/2001 z dnia 27 lutego 2001 r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2010

W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIV/286/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka z zakazem zabudowy   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXIV/285/2010

Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestorskiego   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXIV/283/2010

Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za rok 2009.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/280/2010

UCHWAŁA NR XXXII/280/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXX/220/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/279/2010

UCHWAŁA NR XXXII/279/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIX/209/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA Nr XXXII/278/2010

UCHWAŁA Nr XXXII/278/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice, uchwalonego uchwałami Rady Gminy Czernica nr XX/159/2001 z dnia 27 lutego 2001 r. oraz nr XXVI/182/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/277/2010

UCHWAŁA NR XXXII/277/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/197/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice część południowa   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/276/2010

UCHWAŁA NR XXXII/276/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/200/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski część północna   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/275/2010

UCHWAŁA NR XXXII/275/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/274/2010

UCHWAŁA NR XXXII/274/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica (część północna 2), gmina Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/273/2010

UCHWAŁA NR XXXII/273/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica.   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/272/2010

UCHWAŁA NR XXXII/272/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego zasady obliczania,przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernica niektórych składników wynagrodzenia oraz ich wysokość   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/271/2010

UCHWAŁA NR XXXII/271/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/270/2010

UCHWAŁA NR XXXII/270/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica na lata 2010-2014”   więcej »»»

UCHWAŁA NR XXXII/269/2010

UCHWAŁA NR XXXII/269/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata   więcej »»»

Uchwala XXXI/228/2009

w sprawie budżetu gminy Czercnia na 2010 rok   więcej »»»

Uchwala XXXI/232/2009

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności